Beyond Business
English | עברית
חיפוש


תחומי יעוץ »  פורום CSR מקצועי

ניהול אחריות תאגידית הוא המקצוע החדש! הוא דורש הבנה מקצועית מעמיקה וכלים מקצועיים מובנים. על מנת לסייע לבעלי תפקידים בתחום אחריות תאגידית לקדם בצורה אפקטיבית יותר את יישום האחריות התאגידית של חברות עסקיות בישראל למען עסקים טובים יותר ועולם טוב יותר, יזמה תחברת ביונדביזנס בשיתוף עם חברת נס טכנולוגיות הקמת  פורום מקצועיCSR . נס טכנולוגיות תספק ותנהל באופן וולונטרי תשתית לפיתוח הפורום כחלק מתרומתה לקידום הידע והעשייה בישראל וחברת ביונדביזנס תספק את התוכן המקצועי וכלים יישומיים למשתתפי הפורום.

להורדת טופס הרשמה, לחצו כאן

להורדת פלייר על התוכנית , לחצו כאן

לפרטים נוספים : info@b-yond.biz


 


אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -