Beyond Business
English | עברית
חיפוש


הבטחת איכות של דיווח

על פי תוצאות המחקר "Assure View" של corporateregister.com שהתפרסם בשנת 2008, מתבצע תהליך הבטחת איכות חיצונית על כ-600 דוחות אחריות חברתית-סביבתית מדי שנה. הבטחת האיכות של דיווח נועדה "להבטיח" לקורא שהמידע הכלול בדוח החברתי-סביבתי הינו מדויק, ואף יותר חשוב שהדוח נכתב בהתאם לעקרון המהותיות, כלומר – הוא מתייחס לסוגיות המשמעותיות ביותר לעסק ולמחזיקי העניין שלו. התקנים המתקדמים ביותר בתחום הבטחת האיכות של דוחות אחריות חברתית סביבתית הינם תקן עקרונות AA1000APS ותקן הבטחת איכות של דיווח AA1000AS, ושניהם חוברו על ידי הארגון המוביל AccountAbility.

בשנת 2007, איליין כהן, מנכ"לית משותפת בחברת ביונדביזנס, הוכשרה על ידי ארגון AccountAbility והוסמכה כגורם מורשה לעסוק בהבטחת איכות של דוחות אחריות חברתית-סביבתית (Associate Sustainability Assurance Practitioner). מס' הרישיון המופק על ידי ארגון המבקרים העולמי - IRCA: 01191845.

דוגמה
איליין כהן ביצעה את תהליך הבטחת האיכות של דיווח הראשון בישראל בשנת 2008 על דוח האחריות התאגידית השלישי של חברת מוטורולה ישראל.

להורדת הדוח של מוטורולה ישראל: בעברית - באנגלית

אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -