Beyond Business
English | עברית
חיפוש


שירותי יעוץ

שירותי הייעוץ של ביונדביזנס מתחלקים לשלוש מישורים עיקריים:

אסטרטגיה ותכנון
ביונדביזנס מסייעת בפיתוח ותכנון אסטרטגיה ובבניית תכניות עבודה בכל תחומי האחריות החברתית סביבתית ובהלימה עם האסטרטגיה העסקית והמטרות הארגוניות של כל עסק.

יישום תהליכים
ביונדביזנס מסייעת ביישום כל התהליכים הנגזרים מתכנון אסטרטגי עסקי על מנת לקדם אחריות חברתית-סביבתית מעשית. הפריסה הרחבה של תחומי ההתמחות שלנו מאפשרת לנו לתת מענה לכל התחומים השונים בתכנית העבודה. שירותי היישום שלנו כוללים: 

  • הרצאות 
  • קורסים והדרכות ייחודיות 
  • סדנאות 
  • ליווי מנהלים 
  • יצירת שותפויות 
  • כתיבת מדיניות ונהלים 
  • תקשורת פנים
  • ועוד...
דיווח אחריות חברתית סביבתית
ביונדביזנס מסייעת בגיבוש קונספט לדיווח, איסוף מידע ונתונים, כתיבת דוחות, בדיקת דוחות מול הנחיות הGRI וקבלת אישורם על רמת הדיווח, ותקשור פנים-ארגוני וחיצוני של הדוח. כמו כן, ביונדביזנס מתמחה בהבטחת איכות של דוחות אחריות חברתית-סביבתית.

הסברים מפורטים על כל שירותינו נמצאים בתפריט הצדדי באתר זה, תחת הכותרות המפורטות.

תקנים גלובאליים
התקנים הגלובאליים איתם אנו עובדים הם:

הסבר מפורט על אודות כל אחד מתחומי הייעוץ שלנו נמצא בתפריט הימני.


פורום CSR מקצועי


אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -