Beyond Business
English | עברית
חיפוש


 

ביונדביזנס מקדמת את עקרונות הגובל קומקפט של האומות המאוחדות (UNGC). ביונדביזנס מסייעת ללקוחותיה בקידום העקרונות ובתהליך הצטרפותם למסגרת העולמית החשובה והמרשימה של הגלובאל קומפקט שמאגדת למעלה מ-6,000 חברות עסקיות מכל העולם. עקרונות הגלובל קומפקט מתייחסים לארבעה תחומי השפעה עיקריים: זכויות אדם, זכויות עובדים, שמירה על איכות הסביבה ומניעת שחיתות. למידע נוסף על אודות הגלובל קומפאקט לחצו כאן.

עד כה, סייעה ביונדביזנס ל-9 מלקוחותיה בתהליך הצטרפותם ובקידום עקרונות הגלובל קומפקט של האו"ם:

 

אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -