Beyond Business
English | עברית
חיפוש


שרשרת הספקה אחראית

שרשרת הספקה הפועלת בצורה אתית היא זאת אשר לוקחת בחשבון את כל התהליכים מפיתוח המוצר ועד לרכישתו. לא זאת בלבד, שרשרת ההספקה מתייחסת לאורך החיים המלא של מוצר ומתעמקת גם בשימוש במוצר וגם בדרך שנפטרים ממנו. בבחינתנו את השפעותיו של עסק, אנו לוקחים בחשבון את השפעות שרשרת ההספקה מבחינה סביבתית וגם חברתית.

המודל שלנו לשרשרת הספקה אחראית חברתית מראה את מרכיבי המפתח של עסק המייצר השפעות חיוביות על מנת ליצור שרשרת הספקה בת-קיימא. המודל מספק פירוט נרחב אודות תהליכי ייצור ולוגיסטיקה בשרשרת ההספקה.

ביונדביזנס מתמחה במיפוי של השפעות העסק בשרשת ההספקה מול תקנים גלובאליים מתקדמים ומול העסקים המובילים בתחום, ומספקת תשתית לפיתוח העשייה והמלצות לייסוד שרשרת הפסקה אחראית מבחינה סביבתית וחברתית. אנו תומכים ביישום הפתרונות המתאימים לעסק.

רכש אתי: לא רק "אסור לשקר"!

מאמר מאת איליין כהן, מנכ"לית ביונדביזנס, לעלון מנהלי רכש. דצמבר 2009.
אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -