Beyond Business
English | עברית
חיפוש


תקשורת אחריות חברתית-סביבתית

תקשורת היא חלק חיוני באסטרטגיית האחריות החברתית-סביבתית של ארגון. בנוסף לפרסום דוחות אחריות חברתית-סביבתית ישנן דרכים רבות בהן ארגון יכול להפיץ את המסר שלו למחזיקי עניין בתוך הארגון ומחוצה לו. דרכים אלו כוללות ידיעות או מבזקי חדשות ממוקדות בנושא, והטמעת תהליכים ארגוניים על מנת לוודא שכל פרסום ארגוני יהלום את המסר החברתי והסביבתי שלו, בין אם מדובר בטכנולוגיה חדשה, מוצרים ושירותים, יוזמות חדשות או אופילו קמפיינים תקשורתיים.

כיום, חברות רבות מתחילות לעשות שימוש במדיה החברתית, בנוסף לערוצי התקשורת המסורתיים, על מנת להגיע אל קהל רחב ומגוון יותר. בלוגים, סרטונים, רשתות חברתיות, שיתוף תוכן, טוויטר - הם כולם חלק מעולם המדיה החברתית שארגונים נדרשים כעת ללמוד לנווט בו. חברות רבות עושות שימוש בכלים אלה כדי לעורר שיח עם קהל מחזיקי העניין על בסיס המסר החברתי ו/או הסביבתי שלהן. כל תקשור בתחום האחריות החברתית-סביבתית דורש מארגון אסטרטגייה רלוונטית, תכנון מראש ובחירת במות וכלים אשר יאפשרו חדירה מקסימאלית.

ביונדביזנס תבצע הערכה של צרכי תקשור האחריות החברתית-סביבתית שלך, תפתח את אסטרטגיית התקשורת שלך בתחום, תתמוך ביצירת מדיניות פנימית, תייצר במות ותוכן, תכשיר את אנשי הארגון, תפתח כלי מדידה והערכה על מנת להבטיח את התוצאות הטובות ביותר.

אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -