Beyond Business
English | עברית
חיפוש


שיווק ולקוחות

סביבת שוק אחראית היא סביבה המבטיחה השפעות חיוביות על צרכנים, לקוחות, ספקים והסביבה תוך יצירת תועלת לכל המעורבים. עסקים בעלי אחריות חברתית-סביבתית מודעים לכך שלצרכן המודרני יש ציפיות גבוהות לשקיפות של עסק לגבי תהליכי שרשרת ההספקה, כולל עסקים שאין להם השפעה ישירה על הצרכנים ומיצרים השפעות עקיפות בלבד. שרשרת ההספקה נוגעת למגוון רב של מחזיקי עניין המצפים להתנהגות אחראית ושקופה.

המודל שלנו לסביבת שוק אחראית מצביע על מרכיבי מפתח בדרך שבה העסק מייצר השפעות החיוביות וסביבת שוק אחראית. המודל כולל התייחסות לספקים ולשרשרת ההספקה, אך מודל שרשרת ההספקה האתית שלנו מספק פירוט אודות תחום הייצור ותהליכי הלוגיסטיקה בשרשרת ההספקה.

ביונדביזנס מבצעת מיפוי של השפעות העסק על סביבת השוק מול תקנים גלובאליים מתקדמים ומול העסקים המובילים בתחום, מספקת דוח מפורט והמלצות לפיתוח. אנו תומכים ביישום הפתרונות המתאימים לעסק.

דוגמה:
ביונדביזנס תמכה בקמפיינים של שיווק חברתי של חברת comme il faut. בשנת 2008, בקמפיין הנקרא "מעבירות", לקוחות החברה החזירו פרטי לבוש וקיבלו הנחות לרכישת פריטים חדשים. לאחר מכן הפריטים נמכרו שוב על ידי העמותה אישית על מנת לממן קורסים להעצמה כלכלית של נשים. יותר מ-2000 פריטים נמכרו ו-30 נשים נהנו מהקורסים העסקיים.

אופנה בת-קיימא: תפקיד המעצבים

מצגת מתוך הרצאתה של איליין כהן בבית הספר לעיצוב שנקר, בתאריך 29/12/09
אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -